De Sall ass en der Bouweschoul zu Uewerkuer an der rue Jean Gallion 57 (L-4569)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2590.4586157916274!2d5.891531716002603!3d49.51361547935701!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47eaca5b1ba62059%3A0x388672694380992e!2s55+Rue+Jean+Gallion%2C+4569+Differdange!5e0!3m2!1sfr!2slu!4v1512572286999" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

 

https://www.google.lu/maps/place/55+Rue+Jean+Gallion,+4569+Differdange/@49.5136155,5.8915317,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47eaca5b1ba62059:0x388672694380992e!8m2!3d49.5136155!4d5.8937204?hl=fr

Streetview